Close

Nieuws

9 maart 2016

Er komt duidelijkheid over huishoudelijke hulp in de Wmo 2015

Binnenkort komt er meer duidelijkheid over de plaats van huishoudelijke  hulp in de Wmo 2015. Voor de de zomer wordt hierover een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep verwacht. Staatssecretaris van Rijn heeft al gezegd dat huishoudelijke hulp als maatwerkvoorziening onderdeel is van de wet. Als de CRvB dit anders ziet, dan denkt van Rijn over aanvullende maatregelen.

 

De Centrale Raad van Beroep heeft op 23 maart een zitting waarin onder andere de huishoudelijke hulp in de Wmo 2015 aan de orde is.

Diverse rechtbanken hebben al uitgesproken dat huishoudelijke zorg onderdeel is van de compensatieplicht in de wet. Huishoudelijke zorg als maatwerkvoorziening moet mogelijk zijn.  Uitsluiting van de hulp of het alleen aanbieden als algemene voorziening is niet toegestaan. Alleen de Rechtbank Zeeland-West-Brabant vindt dat schoonmaakwerkzaamheden uitgesloten mogen worden als Wmo voorziening.

Staatssecretaris van Rijn.

Staatssecretaris van Rijn.

Staatssecretaris van Rijn heeft aan de Tweede Kamer geschreven dat huishoudelijke hulp als maatwerkvoorziening binnen de Wmo 2015 beschikbaar moet zijn: “Als blijkt dat de Centrale Raad van Beroep een andere uitleg geeft aan de wet dan door uw Kamer en mij is bedoeld, dan zal ik u zo spoedig mogelijk daarna informeren over mijn zienswijze en mogelijke vervolgacties.”

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2016/03/07/kamerbrief-over-de-nieuwe-wmo-die-verbiedt-dat-gemeenten-de-huishoudelijke-hulp-vervangen-voor-een-algemene-voorziening