Close

Nieuws

maatwerk

Rechtbank Amsterdam: criterium ‘schoon en leefbaar’ huis mag niet door thuiszorginstantie ingevuld worden

De toekenning van huishoudelijke zorg door Gemeente Amsterdam van schoonmaak hulp voor een  ‘schoon en leefbaar huis’  is in strijd met de  wet. De gemeente laat het hierbij aan de zorginstelling over om te bepalen hoeveel hulp hiervoor nodig is. Volgens de Wmo 2015 moet de gemeente bij iedere aanvraag per cliënt vast stellen welke […]

Read More

Er komt duidelijkheid over huishoudelijke hulp in de Wmo 2015

Binnenkort komt er meer duidelijkheid over de plaats van huishoudelijke  hulp in de Wmo 2015. Voor de de zomer wordt hierover een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep verwacht. Staatssecretaris van Rijn heeft al gezegd dat huishoudelijke hulp als maatwerkvoorziening onderdeel is van de wet. Als de CRvB dit anders ziet, dan denkt van […]

Read More

CRvB: Gemeenten zijn gebonden aan normtijden huishoudelijke zorg

Gemeenten mogen geen eigen normen hanteren om het aantal uren huishoudelijke hulp te bepalen. In een uitspraak van 27 januari bepaalt de Centrale Raad van Beroep nogmaals dat gemeenten zich hebben te houden aan het Protocol huishoudelijke ondersteuning van het CIZ. De raad bevestigt hiermee eerdere uitspraken. Hoewel deze zaak nog betrekking heeft op de […]

Read More