Close

Nieuws

Diensten

Ik bied de volgende diensten aan:

Hulp bij aanvraag hulp of zorg
  • overleg voeren met de gemeente
  • aanvragen van huishoudelijke hulp of andere zorgvoorzieningen
  • spoedaanvragen van huishoudelijke hulp of andere (WMO-)zorgvoorzieningen
  • aanwezig zijn bij het keukentafelgesprek
  • indienen van bezwaar als u het niet eens bent met een besluit van de gemeente
  • vragen van een voorlopige voorziening (kort geding) bij spoedeisende situaties bij de rechtbank
  • in beroep gaan bij de rechtbank
Voorlichting

Zelfs voor bijvoorbeeld zorginstellingen, gemeentelijke diensten, ouderenorganisaties, vakbonden, politieke partijen is het vaak niet duidelijk hoe het zorgstelsel werkelijk in elkaar zit.

Ik spreek op informatiebijeenkomsten voor ouderen, hulpverleners of instellingen over de verschillende aspecten van het zorgstelsel.

Bezwaar maken

Indien u bezwaar wilt indienen tegen vermindering of niet toekennen van de gevraagde hulp of zorg dan doorloop ik dit ingewikkelde juridische pad voor u.

In 2015 zijn ongeveer 75% van de ingediende bezwaren tegen deze besluiten gegrond verklaard.

"Voorbeeld van een quote"