Close

Nieuws

17 februari 2016

CRvB: Gemeenten zijn gebonden aan normtijden huishoudelijke zorg

Gemeenten mogen geen eigen normen hanteren om het aantal uren huishoudelijke hulp te bepalen.ID-100162373
In een uitspraak van 27 januari bepaalt de Centrale Raad van Beroep nogmaals dat gemeenten zich hebben te houden aan het Protocol huishoudelijke ondersteuning van het CIZ. De raad bevestigt hiermee eerdere uitspraken. Hoewel deze zaak nog betrekking heeft op de (oude) Wmo is de kans groot dat de Raad op basis van de Wmo2015 niet tot een ander oordeel komt. De raad beargumenteert de uitspraak met het compensatiebeginsel. Ook de Wmo2015 gaat er van uit dat personen met een beperking gecompenseerd moeten worden, zodat zij een eigen huishouding kunnen voeren. Het is wachten op een gelijksoortige uitspraak van de CRvB over de Wmo2015. Veel gemeenten zullen dan het aantal uren toegekende huishoudelijke zorg moeten heroverwegen.