Close

Nieuws

Rolando Montessori

Huishoudelijke hulp hoort in Wmo2015

Verschillende gemeenten verlenen geen huishoudelijke zorg meer op basis van de Wmo2015. Zij menen dat de wet deze ruimte biedt. Op 7 januari heeft de rechtbank Breda deze zienswijze ondersteund in een 4-tal beroepszaken tegen de gemeente Oosterhout. Dit terwijl de bestuursrechter in Arnhem kort daarvoor bepaalde dat huishoudelijke hulp juist wel onder de Wmo2015 valt. […]

Read More

Gemeente Lochem moet weer hulp bij huishouden aanbieden

https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Gelderland/Nieuws/Paginas/Gemeente-Lochem-moet-weer-hulp-bij-huishouden-aanbieden.aspx De bestuursrechter heeft vandaag uitspraak gedaan in 10 zaken over hulp bij het huishouden in de gemeente Lochem. De bestuursrechter heeft geoordeeld dat hulp bij het huishouden onder de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 valt en dat de gemeente hulp bij het huishouden als voorziening moet aanbieden aan cliënten die zelf hun huis niet schoon […]

Read More

Ouderenzorg dreigt door ondergrens te zakken

http://www.zorgwelzijn.nl/Ouderenzorg/Nieuws/2015/12/Ouderenzorg-dreigt-door-ondergrens-te-zakken-2726898W Voor veel ouderen werkt de decentralisatie van de zorg niet. Ouderenbond Unie KBO heeft een brandbrief geschreven naar staatssecretaris Van Rijn. De bond spreekt van een ‘zorgalarm’ voor ouderen.

Read More